DISCLAIMER


TOEPASSINGSBEREIK

Deze disclaimer is van toepassing op de door Edel Group geëxploiteerde websites. Verwijzingen naar sites die niet door Edel Group worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. Edel Group staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele informatie die daarop wordt gegeven. Door gebruik te maken van de website(s) van Edel Group gaat u akkoord met deze disclaimer.

WIJZIGINGEN

De voorwaarden in deze disclaimer kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn.

Deze disclaimer is ook beschikbaar in Engels. Mocht de anderstalige disclaimer verschillen vertonen met de Nederlandse versie, dan is de Nederlandstalige disclaimer leidend.

EIGENAAR


De website(s) van Edel Group zijn eigendom van Edel International B.V., Nijverheidstraat 39, 8281 JD Genemuiden, Nederland, KvK 5028388 en handelend onder de naam Edel Group.

De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, tekst en software op deze website zijn intellectueel eigendom van Edel Group. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Edel Group.


AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel Edel Group maximale zorg besteed aan de op de website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Edel Group aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.