WERKEN BIJ

Edel Group is gevestigd in Genemuiden, in de kop van Overijssel. Edel Group is een familiebedrijf, opgericht in 1918. Met kernwaarden als innovatie, hoge service, samenwerking en respect werken zo’n 120 medewerkers in de productie en verkoop van tapijt.

Indien er vacatures zijn, dan vindt u deze onderstaand. Voor meer informatie of een open sollicitatie kunt u contact opnemen met Annemiek van Dijk, P&O, via [email protected]


juli 2016: we zoeken stagiaires / afstudeerders! 

VGM: Binnen Edel Group werkt de VGM-commissie met een jaarplan (plan van aanpak) dat voor vijf jaar is vastgesteld. Onderzoeksresultaten van o.a. RIE's en PMO-onderzoeken vormen hiervoor een leidraad. Om onze risico's meer te beheersen zijn een aantal punten in onze organisatie beoordeeld, waaronder het werken met gevaarlijke stoffen en het werken met arbeidsmiddelen. 

Opdracht: het uitvoeren van de actiepunten in het plan van aanpak RI&E gevaarlijke stoffen, plan van aanpak RI&E arbeidsmiddelen (met name het maken van veiligheids-/instructiekaarten van arbeidsmiddelen) en het maken van een presentatie arbovoorlichtingsplan.

Startdatum: september 2016

COMMUNICATIE/MARKETING/JOURNALISTIEK: Voor het 100-jarig bestaan van Edel Group wordt een boek uitgebracht. Dit boek moet onze medewerkers, externe partners en andere belangstellenden een inkijk geven in de rijke historie van onze organisatie. We zijn op zoek naar een enthousiaste afstudeerder die dit project wil gaan trekken. We zoeken een echte doorzetter die op zoek gaat naar leuke verhalen en historische gebeurtenissen om dit uit te werken tot een prachtig boekwerk. Je zult in teamverband werken aan de inhoud (teksten schrijven en bijpassend fotomateriaal zoeken), indeling, lay-out (afstemming reclamebureau) en totstandkoming van dit boekwerk en zal hier ook door middel van field research (bij o.a. gemeentelijke instanties, musea en andere archieven) invulling aan geven. 

Startdatum: september 2016 


Voor meer informatie kun je terecht bij Annemiek van Dijk.